HOME

Welkom op de website van Harmonie Concordia uit Bergen op Zoom. Je vindt hier allerlei informatie over deze Bergse muziekvereniging, waaronder de agenda met toekomstige activiteiten en verslagen en foto’s van concerten die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden.

Harmonie Concordia is opgericht in 1928 en is vandaag de dag een levendige vereniging met muzikanten van alle leeftijden. Plezier hebben in samen muziek maken staat voorop en dit gaat hand in hand met op een zo goed mogelijk niveau presteren.

Het genre dat het orkest speelt is gevarieerd en de locatie van concerten is zeer afwisselend. Zo speelde Concordia de afgelopen jaren in de Stoelemat, de theaterzalen van het CKB, het Zwijnshoofd en de Sprenge en in poptempel Gebouw T. Ook organiseerde Concordia een concert in een circustent op de Kaai en een varend concert op het Schelde-Rijnkanaal. In 2018 werd het 90-jarig bestaan gevierd met een jubileumconcert in theater De Maagd en in 2019 verzorgde Concordia een concert bij het prachtig gerenoveerde historische vestingwerk de Waterschans in Bergen op Zoom. Na een rustige periode toen corona veel activiteiten stil legden heeft concordia in 2022 de draad weer opgepakt met de concerten ‘Cinema Concordia’ in de bioscoop Kiek in de Pot en ‘Tussen Kunst en Concordia’ in het Patronaat. Op 1 juli 2023 vond Concordia Unlimited plaats. Een geweldige avond in theater De Maagd waarop wij mensen waarvoor aansluiting vinden, vanwege hun lichamelijke of mentale beperking, soms lastig is de kans gaven het podium met Harmonie Concordia te delen.

Concordia treedt ook regelmatig op tijdens evenementen in Bergen op Zoom en is ook in de regio te zien, bijvoorbeeld tijdens uitwisselingsconcerten. In het verleden zijn er ook buitenlandse optredens geweest in België, Engeland en Zweden.

De repetities van Concordia vinden elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur plaats in wijkcentrum ‘Het Hoofdkwartier’ in de Rembrandtstraat 52A. Deze staan sinds 27 oktober 2023 onder de enthousiaste leiding van dirigent Matthijs van Ganzewinkel. Na afloop van de repetitie is er nog volop gelegenheid om de avond gezellig af te sluiten.

Houd onze agenda en Facebookpagina in de gaten voor de aankomende activiteiten!