Geschiedenis

Harmonie Concordia is opgericht op 28 juni 1928. Dit gebeurde door enkele oud-leden van de harmonie Excelsior, ten huize van familie de Krom aan de Antwerpsestraatweg. Pastoor Kuypers was gevraagd als de geestelijk adviseur van de harmonie en hij gaf de nieuwe harmonie de naam Concordia wat de betekenis “eendracht” heeft. De repetities waren destijds in de Harmoniezaal en stonden onder leiding van de heer Muskens.

In 1933 werd de dirigeerstok overgenomen door Jos Jimkes die hem tot zijn dood in 1956 hanteerde. In die periode heeft de harmonie regelmatig deelgenomen aan concoursen, bijvoorbeeld in 1936 in Dinteloord waar naar de tweede klasse werd gepromoveerd met het hoogste aantal punten. Tijdens de Duitse bezetting weigerde de harmonie zich aan te sluiten bij de Nederlandse Kultuurkamer en “dook onder”, met instrumenten en al, om na de bevrijding weer direct in het openbaar op te treden. Helaas is tijdens de oorlog het verenigingsarchief door brand verloren gegaan. Na de oorlog bloeide de harmonie weer op en directeur Jimkes presteerde het om steeds met een eerste prijs van een concours huiswaarts te keren. Meerdere malen zelfs met promotie, waardoor Concordia via de Eerste afdeling en de afdeling Uitmuntendheid uiteindelijk in de Ere-afdeling belandde.

Tijdens de ziekte van Jos Jimkes en de eerste tijd na zijn dood werden de repetities geleid door Frits de Groot en Pater Venselaar. Daarna werd het een wisseling van dirigenten. Achtereenvolgens traden als dirigent aan Fons Smits, Kees Steenbergen, Wim Laros, Piet Kats en Jan Jonkers.

In 1977 trad Peter Meijers in dienst als dirigent. Na de viering van het 50-jarig bestaan in 1978 werd de bloei van de vereniging door een eigenlijk onbenullig incident zeer ernstig verstoord. Na het optrekken van alle kruitdampen bleef er slechts een handjevol spelende leden over. Het is aan de eensgezindheid en het doorzettingsvermogen van het toen zittende bestuur te danken dat Concordia is blijven voortbestaan. Binnen enkele jaren was er weer een basis gevormd om op voort te borduren.

Johan Kommers werd in 1981 voorzitter van Concordia en samen met de overige bestuursleden zorgde hij voor een aantal organisatorische hervormingen met als basis een tien-jaren doelstellingenplan. In 1982 trad Gerard de Krom aan als dirigent, waarmee de vereniging een nieuwe weg in sloeg. Er werd gekozen voor een jonge dirigent, die nog met zijn opleiding directie bezig was. De keuze bleek achteraf een juiste te zijn. In samenwerking met het bestuur ontstond in die tijd een eigen opleidingssysteem en het ledental van de vereniging steeg flink. Twee jaar later werd Gerard de Krom opgevolgd door Marcel Hartendorp, ook hij was bij zijn aanstelling nog met zijn opleiding directie bezig.

Na het vertrek van Marcel Hartendorp in 1989 trad de uit Essen (B) afkomstige Dirk van Ginderen aan als dirigent. Dirk was fluitdocent op de Gemeentelijke Muziek- en Balletschool en zorgde daarmee voor de nodige aanwas in de houtsectie. In deze periode deed Concordia mee aan de opnamen voor de NCRV tv-serie ‘De Zomer van ‘45′. In 1991 werden hiervoor opnames gemaakt in Tholen. Een jaar later maakte Concordia met Dirk van Ginderen een concertreis naar Zweden waar een uitwisseling plaatsvond met de Symphonic Band uit Östersund.

In 1994 werd hij opgevolgd door Jos Curfs, trompettist bij de Marinierskapel. Helaas bleek Jos eind 1996, korte tijd nadat hij bij de Marinierskapel  ‘met pensioen’ was gegaan, ernstig ziek te zijn en hij overleed in 1997. Tijdens de laatste maanden van zijn ziekte was hij vervangen door de uit Zandvliet (B) afkomstige Erwin Eestermans.

Erwin bleek een zeer geschikte opvolger van Jos te zijn en heeft het orkest tot 2004 gedirigeerd. Met hem maakte Concordia in 1998 een concertreis naar Engeland, waar we te gast waren bij de Ipswich Hospital Band. In de periode dat Erwin Eestermans het orkest dirigeerde werden tijdens een repetitie van Concordia ook opnames gemaakt voor het SBS programma ‘Kendit?’ hetgeen een ware beproeving was voor onze dirigent.

Groepsfoto Ipswich

Concertreis naar Ipswich Engeland

In 2004 werd Wim Notenboom dirigent van Concordia. Helaas bleek het dirigentschap voor Wim al snel moeilijk te combineren met zijn baan als hoornist van de Marinierskapel. In 2007 werd zijn taak bij Concordia daarom overgenomen door de uit Essen (B) afkomstige Guy van Geldorp. Met hem als muzikaal leider zijn veel mooie concerten gegeven. Door Guy steeds tot in de puntjes voorbereid en ten uitvoer gebracht. In een kleine opsomming mogen Concert @T, Dutch Design, Back to T, Het Scheldeconcert, Conga Summer Festival, Concert bij de Waterschans, Cinema Concordia, Tussen Kunst en Concordia niet ontbreken. Absoluut hoogtepunt was zijn laatste concert met ons: Concordia  Unlimited.

Na 16 jaar dirigentschap heeft Guy in oktober 2023 het dirigeerstokje overgegeven aan Matthijs van Ganzewinkel.